Tel No.(US) : +1-929-259-8713
Tel No. (PHIL): +632-7516730
  EN-US TL-PH CEBUANO ILOKANO HILIGAYNON PHIL. Time: 
 
 
 
Ang Touchbase mao ang kina unahan nga Localization Service Provider (LSP) sa Pilipinas.

Naghatag mi ug mga tekso nga gihubad ug/o gi-lokal sa Pilipino nga sulti kapin na sa dekada. Kini nga mga serbisyo gibuhat sa lumad nga inahan-sa-dila nga mga batid sa pinilungan nga nagpuyo sa diha nga nasud ug nakahibalo sa kina-gamyan nga kultural ug pangkatilingban nga kalahi-an sa gisulat nga teksto.

Apil sa mga kompanya nga nakabenepisyo gikan sa among sensitibo sa pagkakonteksto ug sakto sa pagkakultura nga mga paghubad ang mga kinadak-an nga mga kompanya sa telekomonikasyon, internet ug produkto-pangkunsumo. Muhalad sad mi ug pagtag-bili sa ngalan sa tatak, pagtag-bili sa mga paghubad, ug pag-repaso sa QA.
  About Us
 

 

 

 

  Thanks Jake for delivering ahead of schedule and your usual outstanding work; with outstanding I mean superb, not delayed! -- Angela, TekTrans Madrid  
 
 
Copyright: © 2007 QwertyWorks Touchbase. All Rights Reserved.
The logos and images of other companies and products belong to their respective owners.