Tel No.(US) : +1-929-259-8713
Tel No. (PHIL): +632-7516730
  EN-US TL-PH CEBUANO ILOKANO HILIGAYNON PHIL. Time: 
 
 
 
Ang Touchbase ang unang Localization Service Provider (LSP) sa Pilipinas.

Higit sa isang dekada na kaming nagsasalin at/o nagsasalokal ng mga teksto para sa mga wika sa Pilipinas. Ang mga ito ay hatid ng mga katutubong dalubhasa ng kanilang nakagisnang wika na naninirahan sa bansang paggagamitan at bihasa sa pinakamaliliit na katangiang pang-kultura at panlipunan ng teksto.

Kabilang sa mga kumpanyang nakinabang na sa aming pagsasalin at pagsasalokal na sensitibo sa konteksto at tumpak sa kultura ay ang pinakamalalaking kumpanya ng telecom, Internet at produktong tinatangkilik. Nag-aalok din kami ng pagkilatis ng tatak-pangalan, pagsusuring pangwika, at pagtiyak ng kalidad.
  Tungkol sa Amin
 

 

 

 

  Thanks Jake for delivering ahead of schedule and your usual outstanding work; with outstanding I mean superb, not delayed! -- Angela, TekTrans Madrid  
 
 
Copyright: © 2007 QwertyWorks Touchbase. All Rights Reserved.
The logos and images of other companies and products belong to their respective owners.