Tel No.(US) : +1-929-259-8713
Tel No. (PHIL): +632-7516730
  EN-US TL-PH CEBUANO ILOKANO HILIGAYNON PHIL. Time: 
 
 
 
Ang Touchbase ang pinaka-una nga Localization Service Provider (LSP) sa Pilipinas.

Gahatag kami sang mga sinulat nga gin-lubad kag/o gin-palokal sa Pilipino nga hambal sobra na isa ka-dekada. Ini nga mga pag-alagad gina-hikot sang tumandok nga iloy-nga-dila nga mga sampaton sa hambal nga ga-istar sa gina-target nga pungsod kag kabalo sa pinaka-diotay nga kultural kag pangkatipunan nga pagkatuhay sang ginasulat nga teksto.

Bulig sa mga kompaniya nga nakapulos sa mga benepisyo halin sa amon sensitibo sa pagkakonteksto kag sakto sa pagkakultura nga mga paglubad ang pinakadako kompaniya sang telekomonikasyon, internet kag produkto-pangkunsumo. Gatanyag gihapon kami sang pagtag-bili sang ngalan sang tatak, pagtag-bili sang mga paglubad, kag pag-sulit sang QA.
  About Us
 

 

 

 

  Thanks Jake for delivering ahead of schedule and your usual outstanding work; with outstanding I mean superb, not delayed! -- Angela, TekTrans Madrid  
 
 
Copyright: © 2007 QwertyWorks Touchbase. All Rights Reserved.
The logos and images of other companies and products belong to their respective owners.